Untitled Document
 
 
 
 
 
참가신청 참가신청
체험 참가자 검색   이름 
체험참가신청
신청인 이름 연락처 - -
체험장 체험 종목
날 짜  월   일 체험 신청 시간

※ 송도해양레포츠센터 체험은 시설사용료 1인5천원 별도 (송도해양레포츠센터는 만 7세 이상부터 체험 가능)

※ 카약 체험하는 분은 옷이 젖으니 여벌옷 준비

체험 인원 명단
이름 연령 성별 생년월일 연락처 비고
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남  
남   
 
 
   
아이티포유홈페이지 ..